Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Kan man ta Zaditen när man har kontaktlinser? Hur ska ögondropparna förvaras? Kan man ta Zaditen när man är gravid? Det är några av de frågor som brukar komma om Zaditen. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Zaditen.


1. Vad är Zaditen?

Zaditen ögondroppar är ett receptfritt läkemedel för behandling av säsongsbunden allergisk konjunktivit. Dropparna är i flaska eller endosbehållare och kan köpas på apotek.

2. Hur skiljer sig Zaditen ögondroppar från andra receptfria ögondroppar?

Zaditen är den senaste generationens ögondroppar mot pollenallergi och kan köpas receptfritt. Zaditen motverkar den allergiska reaktionen genom två verkningsmekanismer och ger därför snabb och långvarig lindring av allergiska symptom.

3. Kan Zaditen ögondroppar användas för barn?

Ja, Zaditen ögondroppar kan ges till barn som är tre år eller äldre för att lindra symtom vid allergiska ögonbesvär under pollensäsong (säsongsbunden allergisk konjunktivit).

4. Behöver Zaditen ögondroppar användas förebyggande?

Nej.

5. Är behandlingstiden med Zaditen ögondroppar begränsad?

Nej, du kan använda Zaditen ögondroppar så länge du har allergiska symtom.

6. Kan Zaditen ögondroppar användas mot allergisk ögoninflammation året runt?

Zaditen ögondropparna är avsedda för behandling av säsongsbundna symtom.

7. Kan man använda Zaditen ögondroppar när man har kontaktlinser?

Ja, Zaditen ögondroppar i endosbehållare kan användas av kontaktlinsbärare då endosbehållarna inte innehåller konserveringsmedel. Vanligen rekommenderas dock att man inte använder kontaktlinser när man har allergiska symptom. Zaditen i flaska bör ej användas när man har kontaktlinser på grund av att den innehåller konserveringsmedel

8. Hur ska jag göra om jag använder andra ögondroppar samtidigt?

Om du använder andra ögondroppar samtidigt med Zaditen ska du vänta 5 minuter mellan medicineringar med olika preparat. Det är relativt vanligt att man får torra ögon när man har allergiska ögonbesvär. Thealoz Duo ögondroppar kan hjälpa till med besvär av torra ögon.

9. Innehåller Zaditen ögondroppar konserveringsmedel?

Ögondropparna i endosbehållarna innehåller inte konserveringsmedel medan dropparna i flaskan gör det (för längre hållbarhet).

10. Kan jag använda Zaditen ögondroppar om jag är gravid?

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala med läkare innan du börjar använda Zaditen. Det saknas relevant data från användning av Zaditen ögondroppar hos gravida kvinnor.

11. Kan jag använda Zaditen ögondroppar när jag ammar?

Ja, Zaditen ögondroppar kan användas under amning.

12. Vad ska jag göra om symtomen inte lindras av Zaditen ögondroppar?

Om symptomen inte lindras efter några dagar bör du rådfråga läkare.

13. Vad ska jag göra om jag känner värk i ett rödsprängt öga eller synen försämras?

Uppsök genast läkare om ett öga är rödsprängt och värker eller om synen försämras. Sådana symtom kan vara tecken på en allvarligare sjukdom som kräver läkarvård.

14. Kan Zaditen ögondroppar ha biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan även Zaditen ge biverkningar. De drabbar dock inte alla.

15. Hur ska jag förvara Zaditen ögondroppar i endosbehållare?

Efter att skyddspåsen i förpackningen öppnats kan kartan med endosbehållare förvaras i en månad utanför ytterkartongen. I kartongen kan endosbehållarna förvaras i 3 månader.

16. Kan jag använda samma endosbehållare för medicinering två gånger, på morgonen och kvällen?

Nej, Zaditen ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och därför ska dosen användas direkt efter att endosbehållaren öppnats. Endosbehållaren ska kasseras efter användningen.

17. Hur länge håller sig Zaditen ögondroppar?

I en oöppnad förpackning håller sig läkemedlet i 2 år från tillverkningen. Använd inte Zaditen ögondroppar efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen och endosbehållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

18. Vad ska jag göra med gamla Zaditen ögondroppar?

Läkemedel ska inte spolas ned i toaletten eller kastas i soporna. Överblivna läkemedel kan lämnas till apotek. På det sättet skonar du miljön.

Den enda receptfria ögondroppen med trippelverkande effekt1

Zaditen hör till den senaste generationens allergibehandling och är den enda receptfria ögondroppen som har trippelverkande effekt vid allergiska ögonbesvär under pollensäsong (säsongsbunden allergisk konjunktivit) hos vuxna och barn över 3 år.

Läs mer om Zaditen

Zaditen ögondroppar