Pollenallergi

Ungefär var femte svensk har pollenallergi1

Det har skett en markant ökning av allergier under det senaste århundradet och särskilt under de senaste årtiondena. Orsaken till ökningen av pollenallergi är oklar, men en tänkbar anledning kan vara att man exponeras längre för exempelvis gräspollen på grund av klimatförändringarna.2 I Sverige beräknas ungefär en femtedel av alla tonåringar och vuxna få pollenbesvär.1 Till de vanligaste orsakerna hör pollen från björk, gräs och gråbo.2 Besvären börjar ofta i skolåldern eller i tidig vuxenålder för att sedan avta. När man nått medelåldern brukar pollenallergin inte vara lika besvärande.1


Det händer i kroppen vid allergi

Det som händer i kroppen vid allergin är att immunförsvaret överreagerar när man utsätts för proteiner (äggviteämnen) som finns i pollen.3 Dessa ämnen kallas även allergener och är helt ofarliga för de flesta, men en del personer är överkänsliga och reagerar med allergiska besvär.1 Att en del personer kan reagera på något som andra inte påverkas av beror på att de personerna har en benägenhet för allergi. Det innebär att kroppen kan börja producera allergiantikroppar. Dessa antikroppar kan bildas mot många olika ämnen (exempelvis pollen) och kallas IgE-antikroppar. Antikropparna sätter sig på cellytan på celler som innehåller histamin och andra retande ämnen. När sedan ämnet man är allergisk mot, exempelvis pollen, kommer in i kroppen och fastnar på antikropparna så släpper cellen ut de retande ämnena1 som gör att man får allergiska symtom.

Vanliga symtom

Symtom vid pollenallergi:3

 • nysningar
 • rinnande näsa
 • rinnande/svidande/kliande ögon
 • hosta och retningar i luftrören
 • astmatiska besvär
 • nästäppa
 • klåda i hals och gom
 • trötthet

Så drabbas ögonen

Det är vanligt med besvär från ögonen vid pollenallergi. Vanliga symtom är röda och irriterade ögon som både kan klia och rinna. Oftast drabbas båda ögonen. Allergin kan ge ögoninflammation eller konjunktivit som innebär inflammation i ögats bindehinna. Den kan även orsakas av bakterier, virus eller främmande partiklar i ögonen. Vanliga symtom är röda ögon, klåda, skav, sveda och gruskänsla. Det är också vanligt med var och klet i ögonen, särskilt nattetid. Om ögoninflammationen är orsakad av allergi kan den behandlas med ögondroppar som kan köpas receptfritt på apoteket.

Läs mer om Zaditen här

Pollen som framkallar allergi

De vanligaste allergiframkallande pollensorterna kommer från lövträd. Det gäller främst pollen från björk, al och hassel men även pollen från gräs och gråbo. Att allergi mot just björk, gräs och gråbo är så pass vanligt beror främst på att dessa pollensorter periodvis finns i stora mängder.2

Mängden pollen i luften, det vill säga pollenhalterna, varierar både från dag till dag och mellan olika år. Mest pollen finns i luften vid uppehållsväder och när det blåser, medan det är lägre halter pollen i luften under kyliga och kalla dagar.1

Här kan du hålla koll på hur mycket pollen som finns i luften där du bor

Visa pollenprognos

Så tycker andra med pollenallergi

 

 • 83 % av dem som har pollenallergi tar läkemedel mot sina besvär.
 • De vanligaste symtomen som personer med pollenallergi upplever är nysningar (69%), rinnande näsa (61%) och att ögonen kliar (58 %).
 • Att ögonen kliar är det symtom som flest upplever vara värst. Näst värst upplevs vara rinnande näsa.

 

*Dessa fakta kommer från en kvantitativ datainsamling som utförts av Mantap där 1 012 män och kvinnor i åldrarna 18–70 med pollenallergi, och som behandlar sina allergiska besvär med läkemedel, har besvarat ett antal frågor.4

Den enda receptfria ögondroppen med trippelverkande effekt5

Zaditen hör till den senaste generationens allergibehandling och är den enda receptfria ögondroppen som har trippelverkande effekt vid allergiska ögonbesvär under pollensäsong (säsongsbunden allergisk konjunktivit) hos vuxna och barn över 3 år.

Läs mer om Zaditen

Zaditen ögondroppar